Qui som?

Presentació:
El Centre d’Estudis Comarcals de la Noguera és una entitat sense ànim de lucre i de voluntariat, fundada l’any 2021 amb la finalitat d’agrupar estudiosos, investigadors en ciències socials i humanitats, interessades en el patrimoni cultural d’aquest territori.
Resta oberta a la col·laboració de qualsevol entitat, col·lectiu o persona interessada en el coneixement, la recerca, el debat i la projecció de la Noguera. 
 
Els seus objectius son:
– Crear un espai de reflexió, debat, recerca i divulgació sobre el passat, el present i el futur de la comarca. 
– Potenciar les iniciatives culturals i socials vinculades a la Noguera. 
– Esdevenir un centre de recepció d’informació i documentació socio-cultural d’àmbit comarcal. 
– Col·laborar i treballar amb la resta d’entitats i institucions del territori que tinguin interessos afins. 
– Programar activitats en les poblacions del seu àmbit territorial.